İLAN METNİ
 
MAZGİRT  KAYMAKAMLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR
 
Tunceli Valiliğinin 21.09.2018 tarihli ve 89314580-165.04-E.5370 sayılı emri gereğince Güvenlik Korucusu Alımı ikinci bir emre kadar durdurulmuştur.
 
İlanen Duyurulur.